Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

A.      Draag tijdens het sporten gepaste sportkleding en sportschoenen.

B.      Op de trainingsvloer is het gebruik van een gesloten drinkfles toegestaan.

C.      Bekers of blikjes zijn uitsluitend toegestaan in het gebied rondom de bar.

D.      Rij op de parkeerplaats niet harder dan 10km/u voor de veiligheid van andere.

E.       Er wordt veel tijd besteed aan het schoonmaken en opruimen binnen de box. Mocht dit overhoop niet in orde zijn meldt dit dan bij de aanwezige trainer/coach. Wij zullen passende maatregelen nemen. 

F.       Gooi afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

G.      Maak altijd het gebruikte materiaal schoon met de daarvoor bedoelde schoonmaak materialen.

H.      Leg altijd jouw gebruikte materialen na het schoonmaken terug op de plek waarvoor dit bestemd is.

I.         Betalingen kunnen alleen gedaan worden met het opgeladen saldo binnen de Sportbit manager app.

TOEGANG TOT DE BOX

A.      Het abonnement dat is afgesloten is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om iemand anders op jouw inschrijving te laten sporten. 

B.      Ingeschreven staan is noodzakelijk om deel te nemen aan een les of training.

C.      Bij betalingsachterstand blokkeert je account en kan je niet deelnemen aan lessen/open gym.

PRIJS EN PRIJSWIJZINGEN

A.      Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen

B.      De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 12 weken voorafgaand genoegzaam bekend

C.      In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Rekening houdend met 1 maand opzegtermijn tegen eerder overeengekomen abonnementsgeld

RESERVERINGEN

A.      Al onze leden kunnen via hun Sportbit account reserveren voor een training.

B.      Als lid kan je al 7 dagen van tevoren inschrijven voor een les.

C.      Tot 15 minuten voor aanvang van een les kan je je inschrijven om deel te nemen aan een training.

D.      Let op! Tot 30 minuten voor aanvang van een les kan je je vrijblijvend uitschrijven, gebeurt dit niet kost dit een credit.

E.       Sta je op de reservelijst, dan krijg je automatisch een mailtje wanneer er een plekje voor je vrijkomt. Wie het eerst reageert bemachtigd deze plek.

TRAINEN EN LESSEN

A.      Zorg dat een relevante medische toestand bij ons bekend is. Je kan dit in jouw account zetten of doorgeven aan de trainer/coach zodat hij/zij dit kan doen.

B.      Trainen met een handdoek is verplicht.

C.      Telefoneren tijdens lessen is niet toegestaan.

D.      Reinig altijd jouw eigen materiaal met het daarvoor bestemde schoonmaak spul.

VRIJ TRAINEN

Wij bieden de mogelijkheid tot zelfstandig trainen in de vorm van Open gym.  Belangrijk om altijd rekening mee te houden tijdens deze uren:

A.      Heeft een les het materiaal nodig wat jij gebruikt, gaat de les altijd voor.

B.      Volg altijd het advies van de aanwezig trainer/coach op met betrekking tot veiligheid en materiaal gebruik.

C.      Denk aan jezelf en eventuele gevolgen van movements.

D.      Doe geen dingen waar je niet klaar voor bent. Train altijd op jouw niveau.

GROEPSLESSEN

A.      Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent zodat de les op tijd kan starten. Is de les al langer dan 5 minuten bezig kan de trainer je de toegang tot deelnemen ontzien.

B.      Houd rekening met andere leden in de les.

C.      Tassen en kleding graag opbergen in een tas en aan de kant zetten of in de lockers.

D.      Het reinigen van gebruikt materiaal is verplicht.

E.       Crossfit Immaculate Almere behoudt zich het recht voor wijzigingen in het rooster en roostertijden aan te brengen, als er te weinig deelname is aan de groepslessen of indien door een personeelswijzigingen lessen geen doorgang kunnen vinden.

KLEEDKAMER

A.      Omkleden kan in de daarvoor bestemde kleedkamer.

B.      Gebruik de lockers om eventueel tassen en kleding in te leggen.

C.      Het gebruik van mobiele telefoons is in de kleedkamers niet toegestaan.

INTRODUCES

A.      Leden mogelijk altijd een introducé meenemen die zich van tevoren heeft aangemeld via de website.

B.      Dezelfde persoon mag maximaal 2 keer in 6 maanden een proefles volgen.

C.      CrossFit Immaculate Almere kan een introducé vragen naar een legitimatiebewijs.

D.      Leden die een introducé meenemen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé. Het is de verantwoordelijkheid van het lid dat de introducé zich houdt aan de voorwaarden en reglementen van CrossFit Immaculate Almere.

E.       De aanwezige trainer/coach behoudt zich ten allen tijde het recht voor om introducés te weigeren.

ONGEVAL, LETSEL EN DIEFSTAL

CrossFit Immaculate Almere trainers/coaches van welke door CrossFit Immaculate Almere toegelaten organisatie dan ook, zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van degenen, die van het complex gebruik maken of zich met of onder leiding van een instructeur daarbuiten bewegen.

ROKEN

CrossFit Immaculate Almere staat voor gezondheid en sportief gedrag. Wij zien in dat roken daar niet onder valt. Daarom is het NIET toegestaan om in en rond het gebouw te roken, dus ook e-sigaretten etc.

GEDRAG

A.      Leden en introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van de box en haar faciliteiten wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, drug of andere geestverruimende middelen.

B.      Als een lid zich binnen de box incorrect, ruw of agressief gedraagt, is CrossFit Immaculate Almere gerechtigd de ordermaatregelen te treffen. Overtreding van deze gedragsregel kan leiden tot tijdelijke ontzegging van de toegang of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

VOORTIJDIGE OPZEGGING

A.      Voortijdige opzegging van het lidmaatschap is mogelijk indien je een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de aantoonbaar toegenomen reistijd – niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarde gebruik te maken van de faciliteiten. CrossFit Immaculate Almere hanteert hiervoor een straal van 30 kilometer gemeten vanaf het adres van Crossfit Immaculate Almere.  Dit geldt alleen bij verhuizing en niet vanaf het adres op het moment van inschrijven.

B.      Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Het inschrijfbewijs van de nieuwe gemeente moet aantoonbaar zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN ABONNEMENT

Het is mogelijk om het abonnement tussentijds te wijzigen. Het is op elk moment mogelijk om het abonnement te upgrade naar een hogere prijsklasse zonder een verlenging aan te gaan. Wil tussentijd naar een lagere prijsklasse dan ga je een nieuw contract van 3 maanden aan.

BETALINGSHERINNERING

Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is CrossFit Immaculate Almere gerechtigd om het lid wederom aan betaling van het abonnementsgeld te herinneren en daarbij niet alleen de toegang tot de box  te weigeren, maar ook de in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten conform de Wet Incassokosten (WIK) en de wettelijke rente in rekening te brengen. Ook zullen wij je ervan op de hoogte brengen dat bij een niet tijdige betaling de incasso uit handen zal worden gegeven.

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

Heb je opmerkingen of suggesties? Laat het ons dan weten via:

Info@crossfitimmaculate.nl